Vytisknout

Školka

Vítáme Vás na oficiálních stránkách 
Mateřské školy Starý Plzenec

Mateřská škola ve Starém Plzenci je samostatná budova se zahradou. Byla otevřena v roce 1976. Nachází se v poměrně klidné lokalitě obklopené přírodou a historickými památkami. Z jedné strany je to zřícenina hradu Radyně, ze druhé pak rotunda sv. Petra a Pavla, která bývá častým cílem našich poznávacích vycházek.

Budova je dvoupatrová, má čtyři prostorné a prosluněné třídy pro děti. 5. třída je provozována v nově otevřeném pavilonu, který přiléhá k budově školy a je s budovou propojen. Má samostatný vchod s bezbariérovým přístupem. Každá třída má jiný interiér, velký prostor je rozčleněn na pracovní a herní koutky pro individuální a skupinové činnosti dětí. Samotné prostory tříd vyhovují příslušným hygienickým požadavkům.

Budova školy

Součástí každé třídy je herna, umývárna, sociální zařízení a prostor k ukládání lehátek. Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím kvalitních hraček, výtvarného i pracovního materiálu, knih a pomůcek, které se každý rok podle potřeby doplňují. Nové jsou židličky a stolečky dětí, které je možno upravovat podle výšky dětí. Na výzdobě interiéru budovy se podílejí děti svými pracemi. 

Součástí MŠ je školní jídelna. Kuchyně MŠ je nově zrekonstruována, odpovídá požadavkům vyhlášky 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásady provozní hygieny.

Budova MŠ je obklopena velkou zahradou, která je využívána k pobytu dětí venku v jakémkoliv ročním období. Každá třída má svoje pískoviště, v přední části zahrady děti využívají nové zahradní zařízení, které splňuje všechny požadavky z hlediska bezpečnosti a využitelnosti pro dětské hry. Každým rokem je prováděna revize tohoto zařízení.. Nechybí ani prostor na míčové hry. V letních měsících se mohou děti osvěžit v bazénkách, před sluníčkem se schovají pod vzrostlými stromy, které dotváří ráz příjemné zahrady. Zahrada je přiměřeně velká a svým zařízením a vybavením poskytuje dětem dostatek pohybových a zájmových aktivit. Na zahradě před MŠ je kolotoč, skluzavka, houpačky a pískoviště. Zadní část zahrady je nově vybavena prolézací dvojvěží se skluzavkou a dřevěnou mašinkou, korábem a dvěma domečky na uskladnění koloběžek, hraček a zahradního vybavení. Je zde i nové pískoviště chráněné stínidlem s upínací sítí a hřiště pro pohybové činnosti a jízdu na koloběžkách a odrážedlech.  

prolézačkavláček

NAŠE ŠKOLKA

V MŠ je celkem 5 tříd. Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku. 
V průběhu měsíce května probíhá v naší škole zápis nových dětí pro následující školní rok.
Nové děti mají možnost se svými rodiči se poprvé seznámit s prostředím mateřské školy při Dni otevřených dveří. 
Děti jsou přijímány na celodenní docházku podle předem stanovených kritérií.
Pokud není kapacita školy naplněna, mohou být přijímány děti během celého roku.
Informace o chodu MŠ rodiče získávají na pravidelných schůzkách, vše aktuální zveřejňujeme na informační tabuli pro rodiče při vstupu do MŠ (školní řád, organizační řád, platby za školné i stravné, jídelníček, akce pro děti na každý měsíc…) a na webových stránkách školy.
Pokud má dítě při zahájení docházky adaptační problémy, mohou rodiče podle potřeby s dítětem pobývat v MŠ.

Domek

Zahrada

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč (hračky na vánoce 1., 5. třída).
                                                                                                                                                                                                                                                                           -- Stavekomont s.r.o., manželé Jagrikovi
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč (hračky na vánoce 5. třída).
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 • Zakoupení hraček pro děti za sběr kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Děkujeme všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 •