Cloud

Školné

Img

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 je školné stanoveno na 630,- Kč měsíčně za dítě – schváleno Radou města Starý Plzenec
  • děti v posledním ročníku předškolního vzdělání školné neplatí
  • limit inkasa na školné a stravné je 2 000,- Kč
  • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004 Sb.) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání
  • platba prostřednictvím inkasa – splatnost 20. v měsíci
  • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
  • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 2. 9. 2022
  • za měsíc červenec a srpen se hradí 630,- Kč (omezený provoz o prázdninách)

   

  • č. ú. školy: 728 037 359 / 0800