Cloud

Školné

Img

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 je školné stanoveno na 500,- Kč měsíčně za dítě – schváleno Radou města Starý Plzenec
  • děti v posledním ročníku předškolního vzdělání školné neplatí
  • platba převodem – od 1. 9. 2023 zadat trvalý příkaz z účtu zákonných zástupců na účet mateřské školy na částku 500,- Kč měsíčně vždy k datu 15. dne v měsíci, příkaz zadejte na období září 2023 – červen 2024, popřípadě do července 2024, pokud bude dítě chodit o prázdninách 2024, od září 2024 se může výše školného změnit
  • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004 Sb.) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání
  • platba prostřednictvím inkasa – pouze stravné, splatnost 20. v měsíci
  • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
  • zavedení trvalého příkazu proveďte nejpozději do 8. 9. 2023 
  • za měsíc červenec a srpen se hradí 500,- Kč (omezený provoz o prázdninách)
  • č. ú. školy: 728 037 359 / 0800