Cloud

Povinné informace

Img

Zde naleznete informace, poskytované podle zákona 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení: předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Zřizovací listina – Soubory ke stažení – Dokumenty

Zřizovatel

Město Starý Plzenec

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

IČO 00257257
Tel.+420 377 183 665

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura:

  • Ředitelka MŠ: Zdeňka Staňková
  • Vedoucí školní jídelny: Anna Říhová

4. Kontaktní spojení:

  • Informace jsou na samostatné stránce Kontakty.

5. Případné platby lze poukázat:

  • Informace o stravě jsou na samostatné stránce Stravné.
  • Informace o školném jsou na samostatné stránce Školné.

6. IČ:

75006014

7. DIČ: 

 CZ75006014

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

  • Po telefonické domluvě s ředitelkou školy – Kontakty.

11. Přehled nejdůležitějších předpisů,

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje,které stanovují právo žádat informacea které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

12. Úhrady za poskytování informací:

13. Licenční smlouvy

  •  Nejsou uzavřeny.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.