Cloud

MŠ Starý Plzenec

Img

Mateřská škola ve Starém Plzenci je samostatná budova se zahradou. Byla otevřena v roce 1976. Nachází se v poměrně klidné lokalitě obklopené přírodou a historickými památkami. Z jedné strany je to zřícenina hradu Radyně, ze druhé pak rotunda sv. Petra a Pavla, která bývá častým cílem našich poznávacích vycházek.

Moderní budova

Budova je dvoupatrová, od roku 2015 je rozšířená o přízemní pavilon se samostatným vchodem s bezbariérovým přístupem. Všechny třídy jsou prostorné, vybavené dostatečným množstvím hraček, výtvarného i pracovního materiálu, knih a pomůcek, které se každým rokem podle potřeby doplňují. Jejich skladba je přizpůsobena věku dětí a jejich potřebám. Ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky, koutky s výtvarným a pracovním materiálem. Součástí každé třídy je herna, sociální zařízení a prostor pro ukládání lehátek. Prostředí pro děti je čisté a velmi pěkně upravené. Na výzdobě prostor školy se podílejí paní učitelky společně s dětmi.

Součástí školy je školní jídelna. Kuchyně i kuchyňky v jednotlivých patrech jsou nově zrekonstruovány, odpovídají požadavkům vyhlášky 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásady provozní hygieny.

Budova školy je obklopena velkou zahradou, která je využívána k pobytu dětí venku v jakémkoliv ročním období. Zahrada je zatravněna, osázena stromy a okrasnými keři. Je vybavena zahradními sestavami pro pohybové činnosti dětí. Nechybí ani zastíněná pískoviště, altán pro sezónní činnosti dětí a dřevěné domky pro uložení hraček. Multifunkční hřiště s umělým povrchem a 3D prvky slouží pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech, ale zároveň také pro spontánní pohybové vyžití dětí. Část terénu je přizpůsobeno i na zimní klouzání. Pro osvěžení v letních měsících využíváme dětské bazénky, před sluníčkem se schováme pod vzrostlými stromy, které dotváří ráz příjemné zahrady. Nejen zahrada, ale i blízkost do přírody dává dětem plno podnětů k pozorování, vnímání okolí a přirozenou cestou vede děti k ochraně přírody a krás okolo nás.

1

img

Školka

5

img

Tříd

11

img

Pedagogů

140

img

Dětí

Get to know our staff

Dedicated Teachers & Staff

Our staff are dedicated to enhancing the lives of children with diverse special needs by providing evaluations and other services for children to achieve full and independent lives.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

Naše školka

  • V MŠ je celkem 5 tříd. Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku.
  • V průběhu měsíce května probíhá v naší škole zápis nových dětí pro následující školní rok.
  • Nové děti mají možnost se svými rodiči se poprvé seznámit s prostředím mateřské školy při Dni otevřených dveří.
  • Děti jsou přijímány na celodenní docházku podle předem stanovených kritérií.
  • Pokud není kapacita školy naplněna, mohou být přijímány děti během celého roku.
  • Informace o chodu MŠ rodiče získávají na pravidelných schůzkách, vše aktuální zveřejňujeme na informační tabuli pro rodiče při vstupu do MŠ (školní řád, organizační řád, platby za školné i stravné, jídelníček, akce pro děti na každý měsíc…) a na webových stránkách školky.