Cloud

Stravné

Img
  • od 1. 9. 2022 bylo naposledy zvýšené stravné
  • limit inkasa na stravné je 2 000,- Kč
  • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004 Sb.) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání
  • platba prostřednictvím inkasa – splatnost 20. v měsíci
  • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
  • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 1. 9. 2023

   

  • č. ú. školy: 728 037 359 / 0800

   

  • v souvislosti s vyhláškou č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost provozovatelů stravovacích služeb označování alergenových složek v pokrmech a to od 13. 12. 2014. Seznam alergenů je součástí výše uvedené vyhlášky.
věk dítěte 3 - 6 let 7 - 10 let
přesnídavka
10,- Kč
10,- Kč
oběd
25,- Kč
26,- Kč
svačina
10,- Kč
10,- Kč
pitný režim
5,- Kč
5,- Kč
celkem
50,- Kč
51,- Kč

Seznam alergenních složek je zveřejněn na nástěnce ve škole společně s jídelníčkem.