Cloud

Sponzoři

Img
Vážení rodiče,
děkujeme vám všem, kteří jste ve školním roce 2021/2022 poskytli mateřské škole finanční dar. Finanční prostředky byly využity na nákup výtvarných potřeb a hraček ve třídě Vašeho dítěte.
Vážíme si i všech věcných darů či dárečků v podobě papírů na volné kreslení a kopírování, výtvarných potřeb, hraček, vánočních stromků, sladkostí, roušek apod.

Za všechny děti ze školky Zdeňka Staňková a kolektiv učitelek.