Cloud

Poděkování rodičům…

Img

Poděkování rodičům…

Milí rodiče,

za celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy bych Vám ráda poděkovala za vstřícnost a ochotu ohledně snížení počtu dětí na prázdninovou docházku. Víme, že není lehké si zajistit hlídání dětí na delší dobu, přesto jste se snažili nám vyjít co nejvíce vstříc.

Moc si toho vážíme a ještě jednou moc děkujeme.

Jen pro zajímavost…díky provozu v novém pavilonu mohly stavební práce v budově školy začít dříve a tím i termín ukončení se posune. Práce pokračují podle harmonogramu, podařilo se domluvit i s malířskou firmou na termín malování o týden dříve, tudíž bude o něco více času na stěhování, celkový úklid školy a vůbec na přípravu tříd tak, abychom mohli 1. září v klidu zahájit nový školní rok.

Zdraví Vás a na nový školní rok se těší

Zdeňka Staňková a všichni ze školky