Vytisknout

Stravné

věk dítěte 3 – 6 let     7-10let
přesnídávka   9,- Kč           9,- Kč
oběd 20,- Kč         21,- Kč
svačina   9,- Kč           9,- Kč
pitný režim   4,- Kč           4,- Kč
celkem 42,- Kč          43,- Kč
  • od 1. 9. 2021 se zvyšuje stravné
  • limit inkasa na školné a stravné je zapotřebí během měsíce září navýšit na 1 600,- Kč 
  • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělání
  • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
  • platba prostřednictvím inkasa - splatnost 20. v měsíci
  • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 3. září 2021

č. ú. školy:   728 037 359 / 0800 

V souvislosti s vyhláškou č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost provozovatelů stravovacích služeb označování alergenových složek v pokrmech a to od 13.12.2014. Seznam alergenů je součástí výše uvedené vyhlášky.

Seznam alergenních složek je zveřejněn na nástěnce ve škole společně s jídelníčkem.