Vytisknout

Stravné

věk dítěte 3 – 6 let     7-10let
přesnídávka   9,- Kč         10,- Kč
oběd 18,- Kč         21,- Kč
svačina   9,- Kč         10 ,-Kč
pitný režim   4,- Kč         započteno v jídle
celkem 40,- Kč          41,- Kč
  • od 1. 5. 2019 se zvyšuje stravné 
  • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělání
  • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
  • platba prostřednictvím inkasa - splatnost 20. v měsíci, limit inkasa na školné a stravné je 1 500,- Kč
  • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 4. září 2020

č. ú. školy:   728 037 359 / 0800 

V souvislosti s vyhláškou č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost provozovatelů stravovacích služeb označování alergenových složek v pokrmech a to od 13.12.2014. Seznam alergenů je součástí výše uvedené vyhlášky.

Seznam alergenních složek je zveřejněn na nástěnce ve škole společně s jídelníčkem.