Vytisknout

SPONZOŘI

Vážení rodiče,

děkujeme vám všem, kteří jste ve školním roce 2020/2021 poskytli mateřské škole finanční dar. Finanční prostředky byly využity na nákup výtvarných potřeb a hraček ve třídě Vašeho dítěte.

Nemalou pomocí pro nás byla i úprava terénu a likvidace stromků v zadní části zahrady, velké díky.

Vážíme si i všech věcných darů či dárečků v podobě papírů na volné kreslení a kopírování, výtvarných potřeb, hraček, vánočních stromků, sladkostí, roušek apod.

 

Za všechny děti ze školky Zdeňka Staňková a kolektiv učitelek