Vytisknout

Školné

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

  • od 1. září 2021 do 31. 8. 2022 je školné stanoveno na 540,- Kč měsíčně za dítě - schváleno Radou města, předškoláci školné neplatí.
  • limit inkasa na školné a stravné je zapotřebí během měsíce září navýšit na 1 600,- Kč
  • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělání
  • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
  • platba prostřednictvím inkasa - splatnost 20. v měsíci
  • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 3. září 2021

č. ú. školy:  728 037 359 / 0800