Povinné informace

Zde naleznete informace, poskytované podle zákona 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení: předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

 • Předškolní vzdělávání dětí
 • Zajištění školního stravování
 • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Zřizovací listina - Soubory ke stažení - Dokumenty

Zřizovatel

Město Starý Plzenec

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

IČO 00257257
Tel.+420 377 183 665

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura:

 • Ředitelka MŠ: Zdeňka Staňková
 • Vedoucí školní jídelny: Anna Říhová

 4. Kontaktní spojení:

 • Informace jsou na samostatné stránce Kontakty.

5. Případné platby lze poukázat:

 • Informace o stravě jsou na samostatné stránce Stravné.
 • Informace o školném jsou na samostatné stránce Školné.

6. IČ:

75006014

7. DIČ: 

 CZ75006014

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

 • Po telefonické domluvě s ředitelkou školy - Kontakty.

11. Opravné prostředky:

12. Formuláře:

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších situací:

Návody pro řešení nejrůznějších situací

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje,které stanovují právo žádat informacea které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

15. Úhrady za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy

 •  Nejsou uzavřeny.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč (hračky na vánoce 1., 5. třída).
                                                                                                                                                                                                                                                                           -- Stavekomont s.r.o., manželé Jagrikovi
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč (hračky na vánoce 5. třída).
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 • Zakoupení hraček pro děti za sběr kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 •