Identifikační údaje

Zřizovatel: Adresa: Provoz školy: Kontakt:

Město Starý Plzenec

Smetanova 932

332 02 Starý Plzenec

IČO 00257257
Tel.+420 377 183 665

Mateřská škola Starý Plzenec,

příspěvková organizace

Vrchlického 853  

332 02 Starý Plzenec

6.00 – 16.30 hodin

377 966 597 - MŠ

770 101 006 - 1. třída

770 101 008 - 2. třída

725 864 967 - 3. třída

770 101 009 - 4. třída

733 677 097 - 5. třída (nový pavilon)

733 672 695 - ředitelka školy

725 801 056 - vedoucí ŠJ

skolka@msstaryplzenec.cz
ms-plzenec-jidelna@seznam.cz

www.msstaryplzenec.cz

IZO ředitelství: 600070123
IČO 75006014

Ředitelka MŠ: Právní forma: Vedoucí školní jídelny: Kapacita dětí:

Zdeňka Staňková

příspěvková organizace

Anna Říhová

140 dětí