Cloud

Docházka o prázdninách

Img

Docházka o prázdninách

Mateřská škola Starý Plzenec bude od 24. 7. 2023 do 25. 8. 2023 uzavřena.

Do 31. května 2023 prosíme rodiče, aby ve třídě svého dítěte závazně nahlásili docházku dítěte o prázdninách.

Školné 630,- Kč na červenec a srpen bude uhrazeno inkasem v červenci.

Platí i v případě, že docházka bude pouze jeden den.

Nenahlášení docházky v termínu, t. j. do 31. 5 .2023, bude bráno ze strany MŠ jako nezájem o prázdninovou docházku a dítě bude vedeno jako nepřihlášené.
Po výše uvedeném termínu nebude již možné dítě dodatečně přihlásit.

Stravné za prázdniny bude vyúčtováno inkasem v září za oba prázdninové měsíce. Z toho důvodu rodiče dětí, které odchází do ZŠ, zruší příkaz k inkasu až od října 2023.

Provoz v 5. třídě končí 30. 6. 2023, přihlášené děti na prázdniny budou docházet do hlavní budovy mateřské školy.

Z provozních důvodů bude provoz školy o prázdninách omezený (nezbytné opravy, malování, čerpání dovolené zaměstnanců…).

Přejeme Vám všem krásné léto a prosíme zvažte docházku dětí o prázdninách.

I děti si potřebují odpočinout…

Krásné prázdniny.