Vytisknout

Stravné

věk dítěte 3 – 6 let     7-10let
přesnídávka   9,- Kč           9,- Kč
oběd 20,- Kč         21,- Kč
svačina   9,- Kč           9,- Kč
pitný režim   4,- Kč           4,- Kč
celkem 42,- Kč          43,- Kč
 • od 1. 9. 2021 se zvyšuje stravné
 • limit inkasa na školné a stravné je zapotřebí během měsíce září navýšit na 1 600,- Kč 
 • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělání
 • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
 • platba prostřednictvím inkasa - splatnost 20. v měsíci
 • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 3. září 2021

č. ú. školy:   728 037 359 / 0800 

V souvislosti s vyhláškou č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost provozovatelů stravovacích služeb označování alergenových složek v pokrmech a to od 13.12.2014. Seznam alergenů je součástí výše uvedené vyhlášky.

Seznam alergenních složek je zveřejněn na nástěnce ve škole společně s jídelníčkem.

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč (hračky na vánoce 1., 5. třída).
                                                                                                                                                                                                                                                                           -- Stavekomont s.r.o., manželé Jagrikovi
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč (hračky na vánoce 5. třída).
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 • Zakoupení hraček pro děti za sběr kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Děkujeme všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 •