Vytisknout

Stravné

věk dítěte 3 – 6 let     7-10let
přesnídávka   9,- Kč         10,- Kč
oběd 18,- Kč         21,- Kč
svačina   9,- Kč         10 ,-Kč
pitný režim   4,- Kč         započteno v jídle
celkem 40,- Kč          41,- Kč
 • od 1. 5. 2019 se zvyšuje stravné 
 • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělání
 • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
 • platba prostřednictvím inkasa - splatnost 20. v měsíci, limit inkasa na školné a stravné je 1 500,- Kč
 • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 6. září 2019

č. ú. školy:   728 037 359 / 0800 

V souvislosti s vyhláškou č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost provozovatelů stravovacích služeb označování alergenových složek v pokrmech a to od 13.12.2014. Seznam alergenů je součástí výše uvedené vyhlášky.

Seznam alergenních složek je zveřejněn na nástěnce ve škole společně s jídelníčkem.

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 500,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 •