Vytisknout

SPONZOŘI

Vážení rodiče,

děkujeme vám všem, kteří jste ve školním roce 2020/2021 poskytli mateřské škole finanční dar. Finanční prostředky byly využity na nákup výtvarných potřeb a hraček ve třídě Vašeho dítěte.

Nemalou pomocí pro nás byla i úprava terénu a likvidace stromků v zadní části zahrady, velké díky.

Vážíme si i všech věcných darů či dárečků v podobě papírů na volné kreslení a kopírování, výtvarných potřeb, hraček, vánočních stromků, sladkostí, roušek apod.

 

Za všechny děti ze školky Zdeňka Staňková a kolektiv učitelek

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zakoupení výtvarných pomůcek do 2. třídy.
  -- Paní Linda Žlábková
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 1 000,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 4 000,- Kč.
  -- Paní Veronika Nová  
 •