Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Starý Plzenec se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.msstaryplzenec.cz v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1), v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

STAV SOULADU

Tato internetová stránka (www.msstaryplzenec.cz) je v souladu se všeobecně uznávanou normou Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. užívanou pro zajištění přístupnosti webových stránek.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.10.2019. Posouzení bylo provedeno odbornou třetí osobou Mgr. Ladislav Kulatý, IČ: 00711756 působící v oblasti informačních technologií zaměřených na webové technologie.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě zjištění jakýchkoli problémů s přístupností těchto webových stránek kontaktujte zástupce mateřské školy na emailové adrese skolka@msstaryplzenec.cz , na telefonním čísle 377 966 597 nebo osobně na adrese působení mateřské školy v těchto úředních hodinách:

Pondělí - pátek  6:00 - 16:30 hod.

Zástupce mateřské školy je povinen se podnětem zajímat a v případě potvrzení problému zajistit nápravu.

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou provozovateli webových stránek lze kontaktovat národní orgán pro prosazování práva. Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva v České republice:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu,
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč (hračky na vánoce 1., 5. třída).
                                                                                                                                                                                                                                                                           -- Stavekomont s.r.o., manželé Jagrikovi
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč (hračky na vánoce 5. třída).
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 • Zakoupení hraček pro děti za sběr kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Děkujeme všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 •