Přijímací řízení 2021/2022

                          Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace
                                         Vrchlického 853, 332 02 Starý Plzenec
       
                                       Přijímací řízení na školní rok 2021/2022
       
Registrační číslo Přijetí Registrační číslo Přijetí
1/21 přijat/a 36/21 přijat/a
2/22 nepřijat/a 37/21 nepřijat/a
3/21 nepřijat/a 38/21 přijat/a
4/21 nepřijat/a 39/21 přijat/a
5/21 nepřijat/a 40/21 nepřijat/a
6/21 nepřijat/a 41/21 přijat/a
7/21 přijat/a 42/21 přijat/a
8/21 přijat/a 43/21 přijat/a
9/21 nepřijat/a 44/21 nepřijat/a
10/21 přijat/a 45/21 přijat/a
11/21 nepřijat/a 46/21 přijat/a
12/21 přijat/a 47/21 přijat/a
13/21 přijat/a 48/21 přijat/a
14/21 přijat/a 49/21 nepřijat/a
15/21 přijat/a 50/21 přijat/a
16/21 přijat/a 51/21 přijat/a
17/21 nepřijat/a 52/21 nepřijat/a
18/21 nepřijat/a 53/21 nepřijat/a
19/21 přijat/a 54/21 přijat/a
20/21 přijat/a 55/21 přijat/a
21/21 nepřijat/a 56/21 nepřijat/a
22/21 přijat/a 57/21 přijat/a
23/21 nepřijat/a 58/21 přijat/a
24/21 přijat/a 59/21 nepřijat/a
25/21 přijat/a 60/21 přijat/a
26/21 nepřijat/a 61/21 přijat/a
27/21 nepřijat/a 62/21 přijat/a
28/21 přijat/a 63/21 přijat/a
29/21 přijat/a 64/21 přijat/a
30/21 nepřijat/a 65/21 přijat/a
31/21 nepřijat/a 66/21 přijat/a
32/21 přijat/a 67/21 nepřijat/a
33/21 přijat/a 68/21 přijat/a
34/21 nepřijat/a 69/21 přijat/a
35/21 přijat/a    
       
   Rozhodnutí o přijetí dítěte si mohou rodiče vyžádat u ředitelky školy osobně
  po předchozí telefonické domluvě nebo na schůzce rodičů nově přijatých dětí,
     která se bude konat v srpnu (termín aktuálně sdělíme na stránkách školy).
       
         Souhlas s inkasem přijatých dětí proveďte nejpozději do 20. 6. 2021,
                    potvrzení pošlete na email ms-plzenec-jidelna@seznam.cz.
       
Datum zveřejnění: 1. 6. 2021                               Zdeňka Staňková, ředitelka školy
       

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč (hračky na vánoce 1., 5. třída).
                                                                                                                                                                                                                                                                           -- Stavekomont s.r.o., manželé Jagrikovi
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč (hračky na vánoce 5. třída).
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 • Zakoupení hraček pro děti za sběr kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Děkujeme všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 •