Závazné nahlášení docházky o prázdninách

Mateřská škola Starý Plzenec bude od 18. 7. 2022 do 19. 8. 2022 uzavřena.

Do 31. května 2022 prosíme rodiče, aby ve třídě svého dítěte závazně nahlásili docházku dítěte o prázdninách.

Školné za oba měsíce (červenec, srpen) je 540,- Kč. Platí i v případě, že docházka bude pouze jeden den.

Platba za školné bude provedena inkasem v červenci.

Stravné bude vyúčtováno v září za oba měsíce, popřípadě po domluvě s vedoucí stravování během prázdnin.

Inkaso u předškoláků je vhodné rušit až koncem září.

Provoz v 5. třídě končí 30. 6. 2021, přihlášené děti na prázdniny budou docházet do hlavní budovy mateřské školy.

Z provozních důvodů bude provoz školy o prázdninách omezený (nezbytné opravy, malování jedné třídy a dalších prostor školy, čerpání dovolené zaměstnanců, výměna plotu před MŠ...).

Proto prosíme rodiče nepracující a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, aby zvážili docházku dětí o prázdninách.

Děkujeme a přejeme všem krásné prázdniny.

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč (hračky na vánoce 1., 5. třída).
                                                                                                                                                                                                                                                                           -- Stavekomont s.r.o., manželé Jagrikovi
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč (hračky na vánoce 5. třída).
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 • Zakoupení hraček pro děti za sběr kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Děkujeme všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 •