Prázdninový provoz 21

Mateřská škola Starý Plzenec bude od 12. 7. 2021 do 13. 8. 2021 uzavřena.

Do 31. května 2021 prosíme rodiče, aby ve třídě svého dítěte závazně nahlásili docházku dítěte o prázdninách.

Školné za oba měsíce (červenec, srpen) je 520,- Kč. Platí i v případě, že docházka bude pouze jeden den.

Platba za školné bude provedena inkasem v červenci.

Stravné bude vyúčtováno v září za oba měsíce, popřípadě po domluvě s vedoucí stravování během prázdnin.

Inkaso u předškoláků je vhodné rušit až koncem září.

Provoz v 5. třídě končí 30. 6. 2021, přihlášené děti na prázdniny budou docházet do hlavní budovy mateřské školy.

Z provozních důvodů bude provoz školy o prázdninách omezený (nezbytné opravy, malování kuchyně, jedné třídy a dalších prostor školy, čerpání dovolené zaměstnanců...).

Proto žádáme rodiče nepracující a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, aby zvážili docházku dětí o prázdninách.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a přejeme všem krásné prázdniny.

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zakoupení výtvarných pomůcek do 2. třídy.
  -- Paní Linda Žlábková
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 1 000,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 4 000,- Kč.
  -- Paní Veronika Nová  
 •