Informace k provozu MŠ od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 je obnoven provoz ve všech třídách pro všechny děti

 • bez omezení počtu dětí ve třídě
 • bez testování dětí.

Pro děti v mateřské škole není povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu, děti budou mít roušky v tašce v šatně pro případ potřeby.

Rodiče a osoby doprovázející děti prosíme o používání respirátoru, dezinfekce při vstupu do školy a zdržování se v prostorách školy a zahrady po dobu jen nezbytně nutnou, tzn. předání dítěte třídní učitelce ve třídě, vyzvednutí dítěte ze třídy.

Těšíme se na Vás.

Zdeňka Staňková

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zakoupení výtvarných pomůcek do 2. třídy.
  -- Paní Linda Žlábková
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 1 000,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 4 000,- Kč.
  -- Paní Veronika Nová  
 •