Znovuotevření školky

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví dětí i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce mateřské školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře.

Za pochopení přijatých opatření v této mimořádné situaci Vám děkujeme.

Vláda ČR již začala více rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství. Termín znovuotevření mateřské školy je předpokládaný od 25. 5. 2020, nejpozději od 1. 6. 2020 (stanoví Město Starý Plzenec ve středu 20. 5. 2020 na jednání RM, aktuálně zveřejníme na webu školy).

Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů a celý provoz MŠ bude v mimořádném režimu. Nebude provoz v každé třídě, počet dětí bude omezen. Zvažte jestli Vaše dítě danou situaci emočně zvládne. Seznamte své děti se skutečností, že organizace provozu bude jiná než jsou zvyklé. My totéž učiníme hned první den, ale budeme rádi, když si o tom promluvíte společně doma.

V MŠ pracují zaměstnanci, kteří stále patří do rizikové skupiny osob, většinou z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. Bez těchto lidí bychom nedokázali zajistit plynulý a bezpečný provoz mateřské školy a péči o Vaše děti. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k prosbě vůči Vám. Určitě budeme v tomto mimořádném režimu pečovat o Vaše děti a budeme zajišťovat provoz naší MŠ, ale potřebujeme k tomu snížit počet dětí v jednotlivých třídách.

Prosíme Vás, abyste zvážili všechny faktory, včetně těch rizikových, a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás MŠ fungovat až do konce června. S prosbou se obracíme i na ty rodiče, kteří si mohou své děti nechat doma (maminky na MD, RD, v domácnosti, možné OČR do konce června…).

V případě, že si ponecháte dítě v domácí péči, bude Vám samozřejmě odpuštěna platba školného. Stejně tak povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno a děti jsou automaticky omluveny.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost, pochopení, respektování našich potřeb a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení dětských kolektivů v MŠ.

Provoz školy bude od 7.00 hod. do 16.00 hod.

V den nástupu rodiče předloží vyplněný formulář „Čestné prohlášení“ ( v příloze Vašeho e-mailu, na webových stránkách školy - Formuláře).

Sledujte Vaše e-mailové schránky, obratem nám, prosím, stručně odpovězte, zda dítě bude ano x ne v daném období chodit. Nejpozději však do 17.5. 2020. Po tomto datu se již nelze přihlásit.

Součástí e-mailu je příloha "Mimořádná opatření" (základní provozní podmínky) a "Čestné prohlášení".

Přeji Vám všem pevné zdraví a děkuji za součinnost.

S pozdravem

Zdeňka Staňková, ředitelka školy

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 500,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 •