Rozhodnutí o úplatě pro období uzavření školy

Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace

Vrchlického 853, 332 02 Starý Plzenec

 

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro období uzavření školy.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v § 6 odst. 5).

Snížená úplata je stanovena na částku 0,- Kč (březen, duben).

Platby školného a stravného:

Březen 20 - školné březen 510,- Kč (bude vráceno v červnu), stravné únor.

Duben 20 – školné duben 0,- Kč, stravné březen (provoz ve dnech 9. – 12. 3.).

Květen 20 – stanoveno dle aktuální situace.

Zdeňka Staňková, ředitelka školy

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 500,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 •