Plavání předškoláků 19

P L A V Á N Í    P Ř E D Š K O L Á K Ů

4. T Ř Í D A

Výuka proběhne vždy ve čtvrtek dopoledne od 19. 9. 2019 do 21. 11. 2019 vždy od 8,45 do 9,30 hod. v malém bazénu Sportovního klubu Radbuza v Plzni.

Odjezd:  v 8,00 hod.

Návrat:  v 10,15 hod.

Před odjezdem se děti v MŠ nasvačí, pití dostanou s sebou.

Děti musí být v MŠ nejpozději v 7.30 hodin.

Počet lekcí celkem:  10

MŠ za výuku plavání (dva kurzy) uhradí dle smlouvy celkem 12 000,- Kč.

Cena za dítě:  800,- Kč (kurz + doprava)

S sebou: ručník, plavky, koupací čepici se jménem na čele, vše v igelitové tašce.

Platba bude provedena při odevzdání závazné přihlášky nejpozději do 16. 9. 2019 ve třídě dítěte.

V případě zájmu je možno si přihlášky vyzvednout ve třídě.

5. T Ř Í D A

Výuka proběhne vždy ve středu dopoledne od 18. 9. 2019 do 27. 11. 2019 vždy od 11.00 do 11.45 hod. (kromě 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny) v malém bazénu Sportovního klubu Radbuza v Plzni.

Odjezd:  v 10,15 hod.

Návrat:  ve 12,30 hod.

Před odjezdem se děti v MŠ nasvačí, pití dostanou s sebou, oběd bude cca ve 12,30 hod.

Počet lekcí celkem:  10

MŠ za výuku plavání ( dva kurzy) uhradí dle smlouvy celkem 12 000,- Kč.

Cena za dítě:  800,- Kč (kurz +doprava)

S sebou: ručník, plavky, koupací čepici se jménem na čele, vše v igelitové tašce.

Platba bude provedena při odevzdání závazné přihlášky nejpozději do 16. 9. 2019.

V případě zájmu je možno si přihlášky vyzvednout ve třídě.

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 500,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 •