Prázdninová docházka a uzavření školy 19

Mateřská škola Starý Plzenec bude od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019 uzavřena.

Do 31. května 2019 prosíme rodiče, aby ve třídě svého dítěte závazně nahlásili docházku dítěte o prázdninách,

potvrdili ji svým podpisem a zároveň do 31. května 2019 uhradili částku 470,- Kč školného na červenec a srpen.

(Platba v hotovosti ve třídě dítěte, platba se netýká předškoláků).

Platí i v případě, že docházka bude pouze jeden den.

Nenahlášení docházky u dítěte a neuhrazená částka 470,- Kč v termínu, t. j. do 31. 5 .2019, bude brána ze strany MŠ

jako nezájem o prázdninovou docházku a dítě bude vedeno jako nepřihlášené.

Po výše uvedeném termínu nebude již možné dítě dodatečně přihlásit.

Stravné bude vyúčtováno inkasem v září za oba prázdninové měsíce.

Provoz v 5. třídě končí 29. 6. 2019, přihlášené děti na prázdniny budou od 1. 7. 2019 docházet

do hlavní budovy mateřské školy.

Z provozních důvodů bude provoz školy o prázdninách omezený

(od 1. 6. do 31. 8. celková rekonstrukce kotelny, nezbytné opravy, malování prostor kuchyně, čerpání dovolené zaměstnanců...).

Proto žádáme rodiče nepracující a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, aby zvážili docházku dětí o prázdninách.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a přejeme všem krásné prázdniny!

 

Od 1. května se zvyšují platby za stravné (viz. Školka - stravné). 

 

 

 

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 500,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 •