Vytisknout

Akce - červen 18

A K C E   -  Č E R V E N

1.6.     „Klaun a jeho kamarádi….“

9.00 hod., 10.00 hod., cena: 50,- Kč

13.6.   Zvířátkov – Olešná u Hořovic - výlet 1., 2., 3. třídy

Předpokládaný odjezd z MŠ: 8.00 hod.

Předpokládaný příjezd do MŠ:  12.30 hod.

Děti musí být do 7.45 hod. v MŠ!!!

Ze školky děti dostanou svačinu, malé pití, ovoce či zeleninu.

S sebou: batoh, pláštěnku, pití, pohodlné oblečení, obuv.

Doprava: autobus

Podrobnější informace najdete v šatnách dětí.

Vstupné a doprava hrazena z prostředků Sdružení rodičů.        

14.6.   Pohádkový hrad Točník - výlet 4., 5. třídy

Rezervaci máme od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Předpokládaný odjezd z MŠ: 7.30 hod.

Předpokládaný příjezd do MŠ:  15.00 hod.

Děti musí být do 7.15 hod. v MŠ!!!

Ze školky děti dostanou dvě svačiny, oběd, malé pití, ovoce, zeleninu.

S sebou: batoh, pláštěnku, pití, sladkost, pohodlné oblečení, obuv.

Čeká nás chůze z parkoviště na hrad – do kopce, cca půl hodiny.

Program je bohatý, probíhá na třech hradních nádvořích.

Celým dnem provází pohádkové bytosti, kouzla a čáry.

Zábavné akce pro děti:

soutěže, divadlo, atrakce, kejklíři, jízda na ponících, medvědi, hledání pokladu…

Doprava: autobus

Podrobnější informace najdete v šatnách dětí.

Vstupné a doprava hrazena z prostředků Sdružení rodičů.        

19.6.     „Na mravenčí pasece…“

Slavnostní rozloučení s předškoláky v 15.30 hod. na zahradě školky.

Srdečně zveme všechny mladší kamarády i z ostatních tříd a jejich rodiče.

               Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ.

25.6.   Schůzka rodičů nově přijatých dětí – 15.00 hod. v MŠ

Poslední týden nebude chybět sladká odměna…půjdeme na zmrzlinu!

Uzavření školy o prázdninách v době od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018.

Přejeme všem krásné prázdniny!!!

Vytisknout

Akce - květen 18

A K C E   -  K V Ě T E N

2.5.     Den otevřených dveří (od 14 hod. do 16 hod.)

7.5.     Pondělí před státním svátkem

Pokud rodiče plánují prodloužený víkend, prosíme z provozních důvodů o včasné odhlášení dítěte na tento den (osobně ve třídě nebo podpis na seznamu v šatně). Děkujeme.

V případě nižšího počtu dětí bude provoz 5. třídy v hlavní budově školy.

9.5.     Zápis do MŠ (od 9 hod. do 12 hod. a od 13 hod. do 16 hod.)

10.5.   Přejeme maminkám…od 15.15 hod. ve 3. a 4. třídě

15.5.    AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

16.5.   Přejeme maminkám…od 15.15 hod. v 1. a 2. třídě

17.5.   Přejeme maminkám…od 15.15 hod. v 5. třídě

21.5.   Fotografování dětí

22.5.   Koncert dětí ze ZUŠ – od 9.30 hod.

22.5.   AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

24.5.   Perníková olympiáda

Sportovní dopoledne plné soutěží, her a závodění.

Navštíví nás i Ježibaba z lesa za Rotundou s upečenými perníčky a medailemi.

Soutěžíme v běhu, skoku dalekém, hodu míčkem a jízdou na odrážedlech.

Nebude chybět ani tradiční loupení perníčků z chaloupky Ježibaby.

Nezapomeňte dát dětem sportovní oblečení a obuv!

28.5.    Den dětí

Zábavné dopoledne s živými poníky a programem pro MŠ.

Soutěže na různých stanovištích, svezení na ponících…

Hrazeno z příspěvků SR.

29.5.    AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

 

Uzavření školy o prázdninách v době od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018.

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na interiérového vybavení školy.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 3 000,- Kč.
                 -- Mgr. Ing. Dušan Kopřiva
 • Finanční dar ve výši 20 000,- Kč na interiérové vybavení dětských šaten.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 3 000,- Kč.
  -- Mgr. Katrin Telín 
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč.
  -- Pan Radim Panák
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč, 2 vánoční jedle.
  -- Pan Roman Nezval